Запрошуємо у студентський читальний зал

Шановні користувачі!

Запрошуємо вас відвідати читальний зал Бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького (за адресою вул. Шімзерів 3а.)

Саме тут зібрано найрізноманітніший фонд навчальної літератури, наукових видань, підручників та посібників з медичних та суспільних дисциплін. Є книги українських та зарубіжних авторів українською та англійською мовами.

Пропонуємо вам візуалізовану підбірку книг з Анатомії, Гістології, Цитології та Ембріології, а також Фізіології, Біохімії та інших дисциплін, які зараз доступні в Читальному залі.

ANATOMY / АНАТОМІЯ

HISTOLOGYГІСТОЛОГІЯ

PHYSIOLOGYФІЗІОЛОГІЯ

BIOCHEMISTRY / БІОХІМІЯ

HYGYENE & ECOLOGY / ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

PHARMACOLOGY / ФАРМАКОЛОГІЯ

INTERNAL MEDICINE / ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

PATHOLOGICAL ANATOMY / ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

PATHOPHYSIOLOGY / ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

MICROBIOLOGY / МІКРОБІОЛОГІЯ

PEDIATRICS / ПЕДІАТРІЯ

DENTISTRY / СТОМАТОЛОГІЯ

ORTHOPEDIC DENTISTRY & ORTHODONTICS / ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

THERAPEUTIC & SURGICAL DENTISTRY / ТЕРАПЕВТИЧНА ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

PEDIATRIC DENTISTRY / ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

GASTROENTEROLOGY / ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

EMERGANCY MEDICINE / МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ