Академічна доброчесність

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ст. 42 ЗУ "Про освіту").

Бібліотека ЛНМУ ім. Данила Галицького  бере активну участь у впровадженні принципів академічної доброчесності у межах інформаційної підтримки освіти та досліджень університету. Зокрема, проводиться робота з надання рекомендацій, консультацій і тренінгів з питань академічної доброчесності, в т. числі консультацій з використання систем виявлення текстових збігів / ідентичності / схожості; популяризації академічної доброчесності.

АКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ І ПОСИЛАННЯ:

ПРОФІЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БІБЛІОТЕКАРІВ З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

КУЛЬТУРА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: РОЛЬ БІБЛІОТЕК (проект Української бібліотечної асоціації)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ  ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ