Правила користування бібліотекою

Витяг з Правил користування 
Бібліотекою
Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

 

 1. Бібліотекою мають право користуватися: професорсько-викладацький склад, наукові працівники, докторанти, аспіранти, студенти, наукові співробітники, слухачі ФПДО, працівники адміністративно-господарського та навчально-допоміжного складу медичного університету.
 2. Читачі інших навчальних закладів  та установ обслуговуються тільки в читальних залах при наявності паспорта, залікової книжки або інших документів, які засвідчують особу.
 3. Запис користувачів здійснюється за паспортом, службовим посвідченням, аспірантським квитком, довідкою з відділу кадрів. Слухачі ФПДО – за посвідченням з фотографією. Студенти 1-го курсу записуються в абонемент навчальної літератури на підставі наказу про зарахування.
 4. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат після подання заяви про втрату. Втрата читацького квитка не позбавляє відповідальності за всі документи, що записані у формулярі. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
 5. На початку кожного навчального року студенти зобов’язані перереєструвати читацькі квитки. Користувачі, які не перереєстрували читацькі квитки, не обслуговуються.
 6. Обслуговування студентів в абонементах здійснюється тільки за наявності читацького квитка, продовженого на поточний навчальний рік, у читальних залах - за  наявності читацького квитка або студентського квитка.
 7. Наукова література видається на строк до 1 місяця.
 8. Студенти отримують книги в абонементі навчальної літератури відповідно до навчальних планів та програм на семестр або навчальний рік.
 9. Для одержання літератури літератури користувач особисто подає читацький квиток, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у формулярі
 1. Користувачі мають право:
 • користуватись фондами бібліотеки безоплатно
 • отримувати довідково-інформаційне обслуговування.
 • доступу до інформаційної мережі бібліотеки та мереж, до яких підключена бібліотека;
 1.  Користувачі зобов’язані:
 • дбайливо ставитись до документів, отриманих у бібліотеці;
 • при одержанні літератури – перевірити її і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книжці відповідну позначку. В іншому випадку – відповідальність несе користувач
 • повертати літературу у встановлений термін та в належному стані;
 • не виносити літературу з абонементів, якщо вона не записана у формулярі; не виносити літературу за межі читальних залів;
 • дотримуватися тиші у приміщеннях Бібліотеки;
 1. У разі втрати чи пошкодження книги, читач зобов’язаний:
 • повернути до бібліотеки таку саму книгу або замінити рівноцінною за змістом і вартістю.
 • у разі неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. 
 • грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.
 • заміна загублених книг проводиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 6 щоденно з 10.00 до 17.00, крім суботи та неділі.
 1. При вибутті з медичного університету читачі зобов’язані повернути всю літературу, одержану в бібліотеці, підписати обхідні листки та здати читацькі квитки.
 1. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користування всіма підрозділами бібліотеки на термін, визначений адміністрацією.