Читальний зал

 

Книги українською мовою   Books in English Language
 АНАТОМІЯ ANATOMY 
 ГІСТОЛОГІЯ HISTOLOGY
 ФІЗІОЛОГІЯ PHISIOLOGY
БІОХІМІЯ  BIOCHEMISTRY
ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ HYGYENE & ECOLOGY
 ФАРМАКОЛОГІЯ PHARMACOLOGY
ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА INTERNAL MEDICINE
 ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ PATHOLOGICAL ANATOMY
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ PATHOPHYSIOLOGY
МІКРОБІОЛОГІЯ MICROBIOLOGY
ПЕДІАТРІЯ PEDIATRICS
СТОМАТОЛОГІЯ DENTISTRY
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОДОНТІЯ   ORTHOPEDIC DENTISTRY AND ORTHODONTICS
ТЕРАПЕВТИЧНА ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ   THERAPEUTIC & SURGICAL DENTISTRY
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ   PEDIATRIC DENTISTRY
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ   GASTROENTEROLOGY
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ   EMERGENCY MEDICICNE
ДЕРМАТОЛОГІЯ   DERMATOLOGY
УРОЛОГІЯ   UROLOGY
НЕВРОЛОГІЯ   NEUROLOGY
ПСИХІАТРІЯ   PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ   INFECTIOUS DISEASES
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ   EPIDEMIOLOGY
ХІРУРГІЯ   GENERAL SURGERY, MEDICAL SURGICAL NURSING, PEDIATRIC SURGERY
ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ   TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS. ANESTHESIA
ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ   OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHICAL ANATOMY
ГІНЕКОЛОГІЯ   GYNECOLOGY
АКУШЕРСТВО   OBSTETRICS
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ, ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ   CLINICAL PHARMACOLOGY
ФАРМАЦІЯ   PHARMACOLOGY
ФАРМАКОГНОЗІЯ   PHARMACOGNOSY
ПРОМЕНЕВА ТА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА   RADIODIAGNOSIS AND RADIOTHERAPY
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ   ENDOCRINOLOGY