Фонд Бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького поповнився новим підручником з медичної хімії

Студенти 1 курсу, маємо для вас гарну новину!  

Фонд Бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького поповнився новим підручником з медичної хімії:

     ♦️ Драпак І. В. Медична хімія: підручник для студентів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців у галузі знань 22 Охорони здоров'я / І. В. Драпак, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська; за заг. ред. акад. НАМН України Б. С. Зіменковського - Львів: "ЛНМУ імені Данила Галицького", 2023. - 492 с.

     У підручнику висвітлено основні розділи медичної хімії, які полегшують подальше вивчення медико-біологічних і клінічних дисциплін. На основі сучасних уявлень про будову атомів, молекул та хімічний зв'язок охарактеризовано хімічні властивості біогенних елементів, комплексних сполук та їх роль у життєдіяльності організму. Викладено теоретичні основи біоенергетики і кінетики біохімічних процесів, сучасні уявлення про розчини та властивості електролітів, протолітичні, окисно-відновні та електродні процеси. Наведено основи якісного і кількісного аналізу, елементи експериментальних методів дослідження у лабораторній і клінічній практиці. Після кожного розділу подано контрольні запитання і завдання.

Підручник можна отримати на абонементі Відділу обслуговування навчальної літератури Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького за адресою:

вул. Шімзерів, 3а (м. Львів).