Дякуємо за подарунок!

Висловлюємо щиру подяку
доброму другу бібліотеки, доктору медичних наук,
професору кафедри військової терапії Української військово-медичної академії,
генерал-майору медичної служби у відставці 

Михайлу Петровичу Бойчаку

за подаровані бібліотеці власні книги:

1. Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії. Кн. 1 : Українська медицина у період нового часу / М. П. Бойчак. – Київ : АртЕк, 2020. – 542 с.

  • Перша книга трилогії охоплює значний період розвитку української медицини, у тому числі військової, від середньовіччя до Другої світової війни на теренах колишньої Російської імперії та Радянського Союзу.Показано внесок українських вчених у становлення елементів військової терапії, як складової військової медицини, у мирний та воєнний час, діяльність яких і сьогодні висвітлюється як вчених російських чи радянських.

2. Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії. Кн. 2 : Внесок українськиї терапевтів у розвиток військової терапії у роки Другої світової війни / М. П. Бойчак. – Київ : АртЕк, 2020. – 514 с.

  • Друга книга охоплює короткий період розвитку військової терапії - чотири роки, які припали на Другу світову війну. Це був час найбільш інтенсивного розвитку терапії в організаціному, науковому та практичному напрямках.

3. Бойчак М. П. Нариси з історії української військової терапії. Кн. 3 : Військова терапіяпісля другої світової війни і в роки незалежності України / М. П. Бойчак. – Київ : АртЕк, 2020. – 360 с.

  • У третій книзі розповідається про подальший розвиток військової терапії у Радянській армії та про створення власної військово-медичної служби і її складової частини - військової терапії у незалежній Україні. Всебічно викладено питання підготовки військових терапевтів, починаючи з історії викладання військової терапії взагалі та історії кафедри військової терапії Української військово-медичної академії зокрема.

4. Бойчак М. П. Терапевтичні аспекти війни на Сході України / Бойчак М. П., Осьодло Г. В. – Київ, 2020. – 320 с.

  • Монографя містить досвід організації терапевтичної допомоги військовослужбовцям-учасникам АТО/ООС за п'ятирічний період війни на Сході України (2014-2019). Розглянуті організаційні засади надання терапевтичної допомоги на різних етапах медичної евакуації, санітарні втрати терапевтичного профілю та їх структура. Представлені особливості перебігу внутрішніх органів та захворювань терапевтичного профілю учасників війни.

 

img_20210329_115117_1.jpg

img_20210329_115021_1.jpg