Нові надходження!

Шановні читачі!

Пропонуємо ознайомитися з навчальними підручниками й посібниками, які нещодавно отримала наша бібліотека.
Незабаром вони будуть доступні у читальних залах та науковому абонементі.

 

 №

Обкладинка

Шифр

Опис

1.

novinadhodgennya1.jpg

618

Д 440

 

Діагностика акушерської та гінекологічної ендокринної патології : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти МОЗ України] / В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, О. О. Тарановська [та ін.] ; за  ред. В. К. Ліхачова. - Вінниця, 2019. - 176 с.

 

 

 

2.

novinadhodgennya2.jpg

616.1/9

Д 33

 

Денесюк В. І. Внутрішня медицина : підруч. для студ. вищої мед. освіти III-IV рівня акредитації та лікарів післядипломної освіти на основі рекомендацій доказової медицини / В. І. Денесюк, О. В. Денесюк ; за ред.  В. М. Коваленка. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : Моріон, 2019. - 960 с.

 

 

 

3.

novinadhodgennya3.jpg

616.1/9

Д 330

 

Денесюк В. І. Клінічні ігри з внутрішньої медицини в процесі очного та дистаційного навчання студентів і лікарів-інтернів : навч. посіб. / В. І. Денесюк, О. В. Барська, В. П. Іванов ; МОЗ України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Київ : Центр ДЗК, 2021. - 207 с