Кафедра сімейної медицини ФПДО Community home page

Browse

Collections in this community

КСМ ФПДО⟶ Навчально-методичні видання

підручники, навчальні посібники, лекційні та практичні матеріали, методичні рекомендації та вказівки, презентації

КСМ ФПДО⟶ Наукові праці

дисертації, автореферати дисертацій, монографії, патенти, авторські свідоцтва, наукові статті, статті з довідкових видань, матеріали конференцій, презентації

КСМ ФПДО⟶ Наукові роботи молодих вчених

магістерські роботи, наукові статті, матеріали конференцій, презентації